اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار کاربرد دارد و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود.

هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود اسیلاتور RSI حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان می دهد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را می دهد. مثلا در بازه زمانی ۱۵ نسبت به بازه زمانی ۱ ساعته دقیقه ای اعلان بیشتری را دریافت می کنید.

در سامانه تریدر آگاه اعلان اندیکاتور RSI در بازه زمانی تعریف شده (مثلا ۴ ساعته) زمانی ارسال می شود که خط سطح ۲۰ یا ۸۰ توسط این اندیکاتور رد شود. تریدر آگاه می داند که اعلان رد شدن از این خطوط در محدوده ای زمانی چه اهمیتی دارد. رد شدن از خط ۲۰ به معنی اشباع فروش است و خطوط حمایت در این قسمت تشکیل خواهد شد و بالعکس رد شدن از خط ۸۰ به معنی اشباع خرید است و خطوط مقاومت در این قسمت تشکیل خواهد شد.