یکی از مهمترین مواردی که به ترید کمک می کند اطلاع از میزان تغییر درصد یک ارز دیجیتال در بازه زمانی مورد نیاز است.
تریدر آگاه این اعلان را برای شما ارسال می کندتا نسبت به تغییر قیمت هر جفت ارز مورد نیاز اطلاع داشته باشید