RSI

تریدر آگاه در عبور اندیکاتور RSI از خطوط 20 و 80 برای شما اعلان ارسال می کند

MACD

تریدر آگاه در تقاطع خط مکدی و سیگنال برای شما اعلان ارسال می کند

Bollinger Bands

تریدر آگاه در لحظه برخورد قیمت با خطوط بالا و پایین این اندیکاتور برای شما اعلان ارسال می کند

Fibonacci retracement

تریدر آگاه در لحظه رسیدن قیمت به نسبت طلایی (0.618) برای شما اعلان رسال می کند